Čo je glo™Ako sa glo™ používa
NAŠE PRODUKTY
Zariadenie glo™

Zariadenie glo™

Objav naše najpokročilejšie zariadenie glo™ Hyper Pro s vylepšenými funkciami.
Náplne neo™

Náplne neo™

Tabakové náplne, vyrobené výhradne pre zariadenie glo™.
Náplne veo™

Náplne veo™

Bylinné náplne, vyrobené výhradne pre zariadenie glo™.
Status QuoNajčastejšie otázkyKontaktuj násKde vieš kúpiť glo™

Informácie o spracovaní osobných údajov

Na aký účel sú vaše osobné údaje spracovávané?

 

Osobné údaje uvedené v registračnom či objednávkovom formulári (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracovávané spoločnosťou British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, so sídlom Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 35426, e-mail: info@discoverglo.sk, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“), s cieľom kontaktovania s marketingovými oznamami týkajúcimi sa produktov a ďalších aktivít Prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne.

Osobné údaje budú spracovávané na základe vášho súhlasu udeleného pri vyplnení registračného či objednávkového formulára. Súhlas je udelený na čas neurčitý, ale je možné ho kedykoľvek odvolať e-mailom alebo listom s využitím vyššie uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

Obdobie uchovania Osobných údajov je viazané na existenciu súhlasu alebo trvanie obchodnej činnosti Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracovávané automatizovaným spôsobom. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

 

Kto má prístup k osobným údajom?

 

Osobné údaje môžu byť spracovávané inými spoločnosťami skupiny British American Tobacco, ako sprostredkovateľmi, v rámci interných kontrolných procesov.

Ďalej môžu byť Osobné údaje pre Prevádzkovateľa spracovávané marketingovými agentúrami a obdobnými podnikateľskými subjektmi, s ktorými môže Prevádzkovateľ spolupracovať napríklad na príprave a komunikácii obchodných oznamov a ďalej na prevádzke zákazníckej linky s cieľom starostlivosti o klientov a poskytovania technickej podpory.

Osobné údaje budú takisto spracovávané spoločnosťou, ktorá zaisťuje prevádzku stránok Prevádzkovateľa, s cieľom ich odovzdania Prevádzkovateľovi.

Iným osobám nebudú vaše Osobné údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, keď sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy) alebo prípadov, keď sú Osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv Prevádzkovateľa osobám, ktoré sú zo zákona alebo na základe zmluvy viazané mlčanlivosťou. Pri spracovaní Osobných údajov nebude dochádzať k ich odovzdaniu mimo územia EÚ.

 

Aké máte práva?

 

Máte právo prístupu k Osobným údajom, právo požiadať Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o obmedzenie spracovania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie Osobných údajov a právo kedykoľvek súhlas so spracovaním Osobných údajov odvolať. Máte tiež právo na prenositeľnosť automatizovane spracovávaných Osobných údajov (t. j. získať Osobné údaje od Prevádzkovateľa a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi).

Ďalej máte právo od Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa požadovať náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy spôsobenej spracovaním Osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (ČR), so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefónne číslo: 234 665 111 alebo na Úrade na ochranu osobných údajov (SR), so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Môžu byť podmienky spracovania Osobných údajov zmenené?

 

Prevádzkovateľ môže zmeniť vyššie uvedené podmienky spracovania Osobných údajov. V takom prípade vás bude o tejto zmene informovať e-mailom a v prípade zmeny základných podmienok spracovania (napr. zmena účelu) si vyžiada váš súhlas.

KONTAKTUJ NÁS

Ak potrebuješ rýchlu reakciu, kontaktuj nás na chate, alebo telefonicky.
Na použitie chatu je potrebné povoliť funkčné súbory cookies.

Nastavenie cookies nájdeš v pätičke v sekcii ‚Potrebuješ poradiť?‘
subscription

NENECHAJ SI UJSŤ
NOVINKY ZO SVETA GLO

Zadaj svoj e-mail a telefónne číslo, kam ti budeme posielať novinky a tipy na zaujímavé akcie, a už ti žiadne neutečú.

Kontaktné údaje
Potvrdenia a súhlasy
* Povinný údaj